The 27th International Congress of Onomastic Sciences is organized jointly by institutions from three countries: Poland, the Czech Republic, and Slovakia.

In Poland the main organizing partners are Institute of Polish Language (Polish Academy of Sciences) in Kraków (Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk)Department of Onomastics, Jagiellonian University (Uniwersytet Jagielloński)Faculty of Polish Studies, and Committee on Linguistics, Polish Academy of Sciences (Komitet Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk).

In Slovakia the main organizing partners are: Faculty of Philosophy of Matej Bel University in Banská Bystrica (Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici), L’. Štúr Institute of Linguistics SAS (Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave), University in Trnava, Faculty of Education (Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta).

In the Czech Republic the main organizing partner is the Institute of the Czech Language of the Czech Academy of Sciences in Prague (Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky).