XXVII Międzynarodowy Kongres Onomastyczny organizowany jest przez 3 państwa: Polskę, Czechy i Słowację.

W Polsce głównymi organizatorami są: Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (Pracownia Onomastyki), Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Komitet Językoznawstwa PAN.

Ze strony Słowacji organizatorami są: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici), Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave oraz Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta.

Ze strony czeskiej głównym organizatorem jest Instytut Języka Czeskiego Czeskiej Akademii Nauk w Pradze (Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky).