koordynatorki:

 • BARBARA CZOPEK-KOPCIUCH (Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków, Polska)
 • URSZULA BIJAK (Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków, Polska)

przewodniczący:

 • MACIEJ EDER (Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków, Polska)

wiceprzewodniczący:

 • RENATA PRZYBYLSKA (Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)
 • MILAN HARVALÍK (Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, Praga, Czechy)
 • JAROMÍR KRŠKO (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Słowacja)

sekretarze:

 • PAWEŁ SWOBODA (Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków, Polska)
 • JIŘÍ MARTÍNEK (Historický ústav Akademie věd České republiky, Praga, Czechy)
 • IWONA NOBIS (Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków, Polska)
 • IVETA VALENTOVÁ (Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Bratysława, Słowacja)

członkowie:

 • TERHI AINIALA (University of Helsinki, Finlandia)
 • MARIA GIOVANNA ARCAMONE (Università di Pisa, Włochy)
 • ELENA BEREZOVICH (Uralskij Federalnyj Universitet, Jekaterynburg, Rosja; Rossijskaja akademija nauk, Moskwa, Rosja)
 • PIERRE-HENRI BILLY (Université de Toulouse, Francja)
 • RICHARD COATES (University of the West of England, Bristol, Wielka Brytania)
 • JOAN TORT DONADA (Universitat Autònoma de Barcelona, Hiszpania)
 • SHEILA EMBLETON (York University, Toronto, Kanada)
 • HALSZKA GÓRNY (Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków, Polska)
 • JURAJ HLADKÝ (Trnavská Univerzita v Trnave, Słowacja)
 • ADRIAN KOOPMAN (University of Kwazulu-Natal, RPA)
 • LAURA KOSTANSKI (Federation University Australia in Ballarat, Australia)
 • STAFFAN NYSTRÖM (Uppsala universitet, Szwecja)
 • MARIUSZ RUTKOWSKI (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
 • VALÉRIA TÓTH (Debreceni Egyetem, Węgry)
 • JANA MARIE TUŠKOVÁ (Masarykova univerzita, Brno, Czechy)
 • JÜRGEN UDOLPH (Zentrum für Namenforschung, Lipsk, Niemcy)