Proszę kliknąć tutaj, aby się zarejestrować i uiścić opłatę konferencyjną.

Rejestracja uczestników: 19.04 – 26.07.2021
Osoby, które anulują rejestrację przed 30.06.2021 otrzymają pełny zwrot kosztów.
Osoby, które anulują rejestrację po 30.06.2021 nie otrzymają zwrotu kosztów.

Opłaty kongresowe

Opłata regularna
Członkowie ICOS
(Dla osób, które uiściły opłatę członkowską przed 30 czerwca)
400 PLN
~ € 90
Pozostali uczestnicy520 PLN
~ € 115
Studenci i doktoranci
(Tylko dla osób z ważną legitymacją)
230 PLN
~ € 50
Uczestnicy bez referatu90 PLN
~ € 20

Opłata kongresowa dla uczestników obejmuje:

• Dostęp do programu naukowego online
• Możliwości nawiązywania kontaktów online
• Publikacja referatów.

Transakcje dokonywane będą w polskich złotych.