W związku z przełożeniem terminu konferencji system rejestracyjny jest obecnie zamknięty. Zostanie zaktualizowany i otwarty w kwietniu 2021 r.

Rozpoczęcie rejestracji uczestników – kwiecień 2021
Zakończenie rejestracji – 31.07.2021

Opłaty kongresowe

Wczesna rejestracjaOpłata regularna
Członkowie ICOS
(Dla osób, które uiściły opłatę członkowską przed 31 lipca).
~ € 150~ € 190
Pozostali uczestnicy~ € 200~ € 235
Studenci i doktoranci
(Opłata tylko dla studentów z ważną legitymacją. Legitymacja studencka będzie sprawdzana podczas odbierania pakietów rejestracyjnych na konferencji).
~ € 90~ € 90
Osoby towarzyszące~ € 90~ € 90

Opłata kongresowa dla uczestników obejmuje: materiały, identyfikator, przerwy kawowe , przyjęcie powitalne oraz kolację.
Opłata dla osób towarzyszących obejmuje: identyfikator, przyjęcie powitalne oraz kolację.
Opłaty kongresowe NIE OBEJMUJĄ WYCIECZEK.

Link do bezpiecznej strony, poprzez którą dokonywane będą opłaty podany zostanie na początku 2021 roku.
Będzie również możliwość uiszczenia opłaty konferencyjnej w Krakowie tuż przed Kongresem (wyłącznie za pomocą karty płatniczej), ale opłata ta będzie wynosić ~ € 250.
Transakcje dokonywane będą w polskich złotych.