• Początek zgłaszania referatów ze streszczeniami: 1.09.2019
  • Ostateczny termin zgłaszania referatów ze streszczeniami: 15.12.2019
  • Publikacja streszczeń na stronie internetowej: 1.03.2020
  • Początek rejestracji: 26.04.2021
  • Koniec rejestracji: 26.07.2021
  • Program konferencji: 01.07.2021
  • Ostateczny termin nadsyłania artykułów: 15.11.2021