• Początek zgłaszania referatów ze streszczeniami: 1.09.2019
  • Ostateczny termin zgłaszania referatów ze streszczeniami: 30.11.2019
  • Publikacja streszczeń na stronie internetowej: 1.03.2020
  • Początek rejestracji: 02.03.2020
  • Koniec wczesnej rejestracji: 18.05.2020
  • Ostateczny koniec rejestracji: 31.07.2020