• Początek zgłaszania referatów ze streszczeniami: 1.09.2019
  • Ostateczny termin zgłaszania referatów ze streszczeniami: 15.12.2019
  • Publikacja streszczeń na stronie internetowej: 1.03.2020
  • Początek rejestracji: Kwiecień 2021
  • Koniec wczesnej rejestracji: TBA
  • Koniec rejestracji: 31.07.2021