Rejestracja, inauguracja i obrady plenarne – budynek dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji, Krupnicza 33A


Obrady w sekcjach i sympozja – Wydział Polonistyki UJ, ul. Gołębia 18


Walne Zgromadzenie ICOSCollegium Novum UJ, ul. Gołębia 24