Programme

23–27.08: Presentation of onomastic books and journals (pre-prepared presentations or videos made available in the cloud || 23–27.08: Presentation of electronic publications of the Institute of Polish Language, Polish Academy of Sciences (pre-prepared presentations or videos made available in the cloud)

 • 17.00–20.00

  Posiedzenie Zarządu ICOS

 • 8.30–10.00

  Posiedzenie Redakcji czasopisma Onoma

 • 10.00–12.30

  Uroczyste otwarcie Kongresu, wystąpienia okolicznościowe i obrady plenarne

 • 12.30–14.00

  Przerwa obiadowa

 • 14.00–15.30

  Obrady w sekcjach

 • 15.30–16.00

  Przerwa kawowa

 • 16.00–17.30

  Obrady w sekcjach oraz sympozjum “Polska onomastyka”

 • 8.30–10.30

  Obrady w sekcjach

 • 10.30–11.00

  Przerwa kawowa

 • 11.00–12.30

  Obrady w sekcjach

 • 12.30–14.00

  Przerwa obiadowa

 • 14.00–15.30

  Obrady w sekcjach oraz sympozjum „Czeska onomastyka”

 • 15.30–16.00

  Przerwa kawowa

 • 16.00–17.00

  Obrady plenarne

 • 9.00–10.30

  Posiedzenie Grupy Terminologicznej ICOS

 • 10.30–12.00

  Spotkanie Studentów i Doktorantów

 • 12.00–13.30

  Posiedzenie Redaktorów czasopism onomastycznych

 • 15.00–17.45

  Posiedzenie Zarządu ICOS

 • 18.00–19.30

  Posiedzenie Grupy Bibliograficznej ICOS

 • 8.30–10.30

  Obrady w sekcjach

 • 10.30–11.00

  Przerwa kawowa

 • 11.00–12.30

  Obrady w sekcjach

 • 12.30–14.00

  Przerwa obiadowa

 • 14.00–15.30

  Obrady w sekcjach oraz sympozjum „Słowacka onomastyka”

 • 15.30–16.00

  Przerwa kawowa

 • 16.00–17.00

  Obrady plenarne

 • 8.30–10.30

  Obrady w sekcjach

 • 10.30–11.00

  Przerwa kawowa

 • 11.00–12.30

  Obrady w sekcjach

 • 12.30–14.00

  Przerwa obiadowa

 • 13.30–14.00

  Posiedzenie Zarządu ICOS

 • 14.00–15.30

  Warsztaty: ‘Place-names as Open Data’

 • 15.30–16.00

  Przerwa kawowa

 • 16.00-17.30

  Zamknięcie Kongresu