Zaproszenie do składania propozycji referatów

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia i odesłanie na adres: icos2020@ijp.pan.pl.
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 grudnia 2019 r. Program zostanie zamknięty w lutym 2020 r. i na stronie internetowej zostaną opublikowane abstrakty.
Referenci mogą prezentować swoje teksty podczas obrad w sekcjach.
Preferowanym językiem wystąpień jest język angielski, choć mile widziane są także referaty w innych językach kongresowych (niemieckim, francuskim, rosyjskim).

Struktura programu naukowego

W ramach programu naukowego Kongresu referaty prezentowane będą na sesjach plenarnych, podczas obrad w sekcjach oraz specjalnych sympozjach.
Zaproszeni referenci wygłoszą swoje teksty poświęcone kluczowym zagadnieniom interdyscyplinarności onomastyki podczas obrad plenarnych.
Oczekujemy zgłoszeń referatów od wszystkich uczestników Kongresu. Powinny one wiązać się z głównym tematem kongresu i mieścić się w tematyce proponowanych sekcji. Czas trwania referatu nie powinien przekraczać 20 minut (oraz 10 minut na dyskusję).

Proponowane sekcje tematyczne

 1. Zagadnienia ogólne
 2. Nazwy geograficzne
  1. Teoretyczne, typologiczne i etymologiczne zagadnienia opisu nazw geograficznych
  2. Nazwy geograficzne w świetle innych nauk
 3. Nazwy osobowe
  1. Teoretyczne, typologiczne i etymologiczne zagadnienia opisu nazw osobowych
  2. Nazwy osobowe w świetle innych nauk
 4. Chrematonimy w aspekcie teoretycznym, typologicznym i interdyscyplinarnym
 5. Nazwy własne w literaturze i innych tekstach kultury

Zorganizowane zostaną również 3 specjalne sympozja prezentujące osiągnięcia onomastyki w krajach zachodniosłowiańskich: Polski, Czech i Słowacji. Badania onomastyczne w krajach słowiańskich maja długą tradycję i stały jednym z impulsów rozwoju dyscypliny także w innych krajach. Mamy nadzieję, że te trzy specjalne sympozja pozwolą szerszemu gronu odbiorców zapoznać się z osiągnięciami słowiańskiej onomastyki.

Propozycja sympozjów

 1. Osiągnięcia polskiej onomastyki (moderatorzy: Katarzyna Skowronek, Mariusz Rutkowski)
  1. Badania teoretyczne i typologiczne nad nazwami geograficznymi
  2. Badania teoretyczne i typologiczne nad nazwami osobowymi
  3. Badania teoretyczne i typologiczne nad chrematonimami
  4. Badania teoretyczne i typologiczne nad nazwami własnymi w literaturze
 2. Osiągnięcia czeskiej onomastyki (moderator: Milan Harvalík)
 3. Osiągnięcia słowackiej onomastyki (moderator: Milan Harvalík)